Onze toernooien staan in het teken van sportiviteit en gezelligheid

Eigen toernooien Trefpunt

Trefpunt organiseert drie grote toernooien die ook openstaan voor schermers van andere verenigingen in binnen- en buitenland. Dit zijn het Lentedegentoernooi en het Schelvispekeltoernooi (sabel) voor senioren en het Oliebollentoernooi (floret) voor de jeugd. Voor de eigen leden is er verder de Clubcompetitie met de afsluitende Clubkampioenschappen en het Stoppunttoernooi.

Lentedegentoernooi en Schelvispekeltoernooi (sabel)

Ieder jaar in organiseert Schermvereniging Trefpunt op een en dezelfde dag in april het open Lentedegentoernooi en het open Schelvispekeltoernooi. Beide zijn recreatieve invitatietoernooien, die schermers trekken uit zowel Nederland als Belgiƫ. Ze kenmerken zich door een aangename sfeer en sportiviteit. Om die reden tellen de resultaten niet mee voor de puntentelling van de KNAS. Het wedstrijdsysteem wordt zo ingericht dat de deelnemers zoveel mogelijk kunnen schermen.

Het Lentedegentoernooi werd voor de eerste keer gehouden in 1984. Met een onderbreking van twee jaar, is het toernooi verder ieder jaar georganiseerd. In het jaar 2005, toen Schermvereniging Trefpunt 40 jaar bestond, werd dit toernooi dus voor de 20ste maal gehouden.

Het Schelvispekeltoernooi dateert van 1996 en werd dus in het genoemde jubileumjaar voor de 10e keer gehouden. Dit toernooi is vernoemd naar het in Vlaardingen geproduceerde drankje Schelvispekel waarmee de haringvissers zich in vroeger dagen op zee warm probeerden te houden. Trefpunt garandeert een dag vol schermplezier in een prettige ontspannen ambiance. De catering voor wordt geheel verzorgd door Trefpunt-vrijwilligers en heeft inmiddels een eigen befaamdheid verkregen.

Voor datum, inschrijving en uitnodiging zie de jaarkalender

Oliebollentoernooi

Vanaf 1988 organiseert Schermvereniging Trefpunt jaarlijks een open toernooi voor jeugdige floretschermers. Doel is minder-ervaren schermers met de wedstrijdsport kennis te laten maken.

Aanvankelijk werd het toernooi in december gehouden onder de naam Kerstballentoernooi, voor de eerste keer op 17 december 1988. Na een onderbreking van 1991 t/m 1995 werd de traditie in 1996 voortgezet. Dit gezellige, geheel in Kerstsfeer gehulde, recreatieve invitatietoernooi vond plaats in de Spelhal van het Lijnbaancomplex in Vlaardingen.

Om verschillende redenen leverde de maand december nogal eens problemen op. Daarom werd besloten het toernooi vanaf 2010 te verplaatsen naar januari. Omdat de naam daardoor niet meer voldeed, werd het voortaan Oliebollentoernooi genoemd. Nu geen kerstverrassingen maar zelfgebakken oliebollen, wel zelfde locatie.

De winnaars mogen zich Oliebol van het Jaar noemen.

Vanzelfsprekend wordt ook bij dit toernooi de catering in eigen hand gehouden. De gezellige cateringhoek met vriendelijke prijzen zorgt goed voor de inwendige mens, onder andere met gratis oliebollen.

Voor datum, inschrijving en uitnodiging zie de jaarkalender

Vanaf 2010

Stoppunttoernooi

Ieder jaar, sinds 12 december 1992, organiseert Schermvereniging Trefpunt voor de eigen leden het Stoppunttoernooi. Dit toernooi ontleent zijn naam aan de ereleden Susan en Hans Stoppelenburg, die destijds naar Drenthe vertrokken en bij die gelegenheid de vereniging een beker schonken.Alle wedstrijden worden op een zondag in oktober verschermd.

Zowel voor de beginnende jeugd (floret), de gevorderde jeugd (floret) als de senioren (degen of sabel) zijn er wisselbekers beschikbaar, de zogenoemde Stoppunttrofeeƫn.Net als bij de open toernooien van Trefpunt wordt ook bij het Stoppunttoernooi de, inmiddels befaamde, catering in eigen beheer verzorgd.

Clubkampioenschappen

In juni, op een zondag, worden de Clubkampioenschappen georganiseerd. Voor ieder groep afzonderlijk wordt nagegaan wie in totaal de meeste punten heeft vergaard. De winnaars krijgen een jaar lang de beschikking over de wisselbekers.