Hak de knoop door, kom schermen

Reguliere lessen

De trainingen worden verzorgd door maître Matthijs Bonefaas. In samenspraak met de maître is een uitgebalanceerd lesprogramma opgesteld, waarbinnen ook de mogelijkheid is om Brassards te halen.

Op dinsdag is de trainingsavond, die begint met de beginnende jeugd, gevolgd door de meer gevorderden en wordt afgesloten met de senioren.

De trainingen beginnen met een warming-up zodat blessures worden voorkomen en ook de fysieke conditie de nodige aandacht krijgt. Vervolgens is er in de regel een klassikale training. Hierbij worden verschillende schermacties klassikaal geoefend. Daarnaast is er op de trainingsavond regelmatig gelegenheid om vrij te schermen. In onderlinge partijtjes kan dan zonder de druk van het punten verzamelen de strijd worden aangebonden met andere leden. Voor de senioren is er aan het eind van de training de mogelijkheid van individueel les. Tot slot eindigt een trainingsavond altijd met een beker limonade voor de jeugd en met thee voor de senioren. Tijdens een praatje worden daarbij de sociale aspecten van het sporten niet uit het oog verloren.

Ouder-/kind-schermen
Aan het einde van het seizoen wordt een ouder/kind-avond georganiseerd. Daarbij kunnen de ouders, geassisteerd door de kinderen, kennismaken met de sport die hun kinderen beoefenen.