Hak de knoop door, kom schermen

Lidmaatschap

Lidmaatschap
Als regulier schermend lid betaalt u eenmalig inschrijfgeld en een contributie per maand. Tevens wordt voor aanvang van het lidmaatschap een waarborgsom gevraagd. Deze waarborg wordt na een halfjaar terugbetaald indien op dat moment aan alle financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging is voldaan. Daarnaast is een basislidmaatschap mogelijk voor niet-schermende leden, die wel graag betrokken willen zijn bij onze vereniging.

Eenmalig inschrijfgeld en waarborgsom
Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 15,00.
De waarborgsom is een bedrag van € 35,00.
Voor aanvang van het lidmaatschap betalen jeugd- en juniorleden dus € 67,50 en seniorleden € 71.00.

Contributie:

  •  Jeugdleden: € 17,50 per maand
  •  Juniorleden: € 17,50 per maand
  •  Seniorleden: € 21,00 per maand

Basislidmaatschap voor niet-schermende leden: € 10,– per jaar

Lidmaatschap opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per de eerste van de maand schriftelijk (incl. e-mail) gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 4 weken. Opzeggingen richten aan het secretariaat.