Hak de knoop door, kom schermen

Alle kinderen doen mee

Onder het mom ‘Alle kinderen doen mee’, 0ok als het inkomen laag is, willen we u wijzen op de volgende subsidiemogelijkheden.

Gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor vergoeding (van een groot deel) van de kosten van een sportvereniging.
De vergoeding bedraagt maximaal € 225,00 per kind per jaar, bestemd voor contributie, kleding en dergelijke. Bijdragen kunnen worden aangevraagd via tussenpersonen, bijvoorbeeld (gym)docent, jeugdhulpverlener, medewerker van Centrum voor Jeugd en Gezin en dergelijke. Gecontroleerd wordt of het kind ook daadwerkelijk aan de sportactiviteit deelneemt.

De bijdrage is bedoeld voor:

  • kinderen van 4 tot 18 jaar die staan ingeschreven bij een van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen of Schiedam.
  • kinderen uit gezinnen met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm.
  • besteding direct bij de sportaanbieder/leverancier.
  • elk kind afzonderlijk.

Er is ook een Jeugdcultuurfonds. Er wordt per kind slechts één activiteit, cultuur of sport, vergoed.

Zie ook: www.jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl
Nadere informatie: zuid-holland@jeugdsportfonds.nl of zuidholland@jeugdcultuurfonds.nl

Voor andere regelingen zie: www.stroomopwaarts.nl